Kamagra i njen uticaj

Kamagra i njen uticaj na zdravlje se poboljšava kontaktom sa čitavim nizom okolnosti. Stoga je u našem najboljem interesu da znamo koje su ključne emocije prisutne i pokreću našu želju za seksom.
Da li je to čisto seksualno uzbuđenje? Da li je to potrebno za udobnošću? Da li je potrebna veza?
Poznavajući kulturu muškosti u kojoj živimo, ne bi trebalo da bude iznenađenje da neki muškarci osećaju da nežna i „siromašna“ osećanja moraju sublimirati u seksualnu želju.
Kada blokiramo naše osnovne emocije (tuga, strah, bes) i potrebe za bliskošću (ljubav, druženje, deljenje osećanja, bliskost), muškarci i žene razvijaju simptome koji uključuju anksioznost, sram i depresiju.

Simptomi nestaju kada se ponovo upoznamo sa svojim osnovnim emocijama. Ovaj prvi korak dolazi iz razumevanja da je normalno da i muškarci i žene doživljavaju tugu, strah, ljubav, bes i čežnju za seksualnom vezom i kroz razgovor o našim mislima i osećanjima jedni s drugima. Potrebe za naklonošću i ljubavlju su „muške“ kao i potrebe za snagom, moći i ambicijama. Emocije nisu za slabe, već za ljude. Kamagra je tu da pomogne.

Preparati za potenciju